GARANTIE VOORWAARDEN

HDM producten worden met zorg vervaardigd uit goede materialen. HDM biedt bovendien vanaf de aankoopdatum garantie op materiaal- en fabricagefouten, de lengte van deze garantie is afhankelijk van de productgroep en kan gevonden worden in de verpakking van het product of op de website www.hdm.be.

Op de garantie zijn de volgende voorwaarden van toepassing: 
  • HDM biedt garantie op haar producten voor residentieel en commercieel gebruik mits de producten worden toegepast, verwerkt en onderhouden volgens de instructies van HDM. De juiste kwaliteit van het product dient voor de toepassing gebruikt te worden in daarvoor geschikte ruimten of plaats. Installatie- en onderhoudsinstructies, en verdere productinformatie is te vinden in de bijsluiter, die in de verpakking van de: producten te vinden, is of op de website www.hdm.be.

  • De garantietermijn gaat in op de leverdag.

  • De garantie is niet van toepassing wanneer sprake is van onjuist gebruik, verkeerde reinigingsmethoden, beschadigingen door scheuren, stoten, snijden, of ongelukken zoals schade door zware/scherpe voorwerpen of het verslepen van meubels. Voor de garantie moet de schade per paneel minstens 1 cm² van het oppervlak beslaan en duidelijk zichtbaar zijn.

  • Het product moet vóór het plaatsen goed op zichtbare defecten of beschadigingen gecontroleerd worden. Zichtbaar beschadigde producten mogen niet geplaatst worden en moeten binnen 14 dagen na de aankoop worden gemeld aan de HDM dealer waar het product is gekocht, waarna de beschadigde producten vervangen zullen worden. Klachten ingediend na deze periode komen niet in aanmerking voor garantie.

  • In het geval van materiaal- of fabricagefouten zal HDM het gebrekkige product conform deze garantievoorwaarden terugnemen en een alternatief aanbieden. Alleen het product met de materiaalfout wordt teruggenomen. Elke mogelijke andere schade of gemaakte/ te maken kosten, zoals leg-, transport- en verhuiskosten worden niet vergoed.

  • Om aanspraak te maken op garantie dient de originele, gedateerde bon als garantiebewijs te worden overlegd. Deze geldt als garantiecertificaat en deze dient meegenomen te worden naar de dealer waar het HDM product is gekocht.

  • De dealer zal de claim beoordelen en in behandeling nemen, indien nodig wordt deze doorgestuurd aan HDM. De garantie is alleen van toepassing voor de eerste gebruiker/oorspronkelijke koper van het product en kan niet worden overgedragen.

  • Indien de claim terecht is dan zal HDM het product vervangen door een gelijkwaardig product dat op dat moment beschikbaar is.

Er is geen andere garantie van toepassing dan beschreven in de bovenstaande garantievoorwaarden. HDM is niet aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade en/of kosten die veroorzaakt worden door een product dat gebreken vertoont, en is niet aansprakelijk voor de kosten van verwijdering en opnieuw plaatsen van het product, transport- of transactiekosten.