LEVERINGSVOORWAARDEN

Artikel 1: Levering

Tenzij anders overeengekomen is het gekochte, c.q. geleverde voor risico van de klant vanaf de sluiting van de (koop)overeenkomst. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering aan huis/bedrijf van de klant.

Neem contact op voor de franco orderwaarde voor uw land.

De klant is verplicht de (gekochte) zaken af te nemen op het moment waarop deze hem worden bezorgd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld. Indien de klant de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van de klant. De klant zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn.

Artikel 2: Levering op afspraak

1. Bestel uw producten in de webshop


2. Ontvang een email met de verwachte leverdatum

U ontvangt een bevestigingsemail zodra de bestelling goed is ontvangen. Vervolgens ontvangt u binnen 1 werkdag een email met uw factuur en leverdatum. Mochten er nog onduidelijkheden zijn wanneer uw bestelling geleverd wordt, dan kan u gerust contact opnemen met onze klantenservice.

Het is belangrijk dat er iemand aanwezig is om de producten in ontvangst te nemen. Bekijk daarom altijd of de verwachte leverdatum u goed uit komt. Mocht het niet lukken om de producten in ontvangst te nemen, neem dan contact met ons op. Dan kunnen we samen een nieuwe leverdatum afspreken.

3. Ontvang uw bestelling

Onze transporteur levert de bestelling op de afgesproken leverdatum en -adres. Om de producten af te leveren is het noodzakelijk dat er iemand aanwezig is die het in ontvangst kan nemen.

AANWEZIGHEID VAN 1 OF 2 PERSONEN BIJ AFLEVERING

Er dient steeds iemand aanwezig te zijn om de goederen in ontvangst te nemen.
Bij bepaalde afmetingen van leveringen > 2 meter, is hulp van 2 personen verplicht zodoende de goederen te kunnen uitladen.
Wanneer er niemand aanwezig is om de bestelling in ontvangst te nemen, dan zullen wij contact met u opnemen om een nieuwe afspraak in te plannen. Voor een nieuwe bezorgopdracht worden er kosten (€39,95) in rekening worden gebracht.

4. Controleer op schade en teken voor ontvangst
Hoewel het zelden voorkomt, kunnen producten beschadigd raken tijdens het transport. Daarom raden wij u altijd aan om te controleren op schade of defecten voordat u tekent voor ontvangst. Indien u tekent geeft u aan de producten ter goeder orde ontvangen te hebben. Indien de producte
n beschadigd zijn moet de transporteur deze mee terugnemen. Wij zullen contact met u opnemen om een herlevering in te plannen.

Wij raden u aan om de goederen onmiddellijk na ontvangst uit te pakken. Er is een grote kans dat u producten moeten acclimatiseren voordat u ze installeert. Meer informatie hierover vindt u in de bijsluiters van de producten. Contacteer ons onmiddellijk wanneer bij het uitpakken van de producten blijkt dat de goederen toch beschadigd zijn, ondanks dat de verpakking geen schade vertoonde. Zo kunnen we samen de mogelijke oplossingen bekijken. Verwerk de producten in géén geval totdat u van ons reactie hebt gekregen.

Opmerkingen:
- Verpakkingsmateriaal wordt niet retour genomen bij levering.
- Installeer beschadigde/defecte producten niet voor u reactie heeft ontvangen.
- Goederen worden geleverd tot aan de eerste drempel of het eerste obstakel dat de leverancier tegenkomt (bv. een onverharde weg). Tijdsleveringen en leveringen tijdens het weekend zijn momenteel niet mogelijk.

Artikel 3: Levertijd

Een overeengekomen/opgegeven levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige aflevering dient de klant HDM NV. derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Opzeg wegens te late levering kan gedaan worden mits een vooropzeg van 8 dagen met ten vroegste uitwerking 30 dagen na de voorziene leveringsdatum en dit zonder dat hiervoor een schadevergoeding kan geëist worden. Deze mogelijkheid bestaat echter slechts wanneer alle vervallen vorderingen uit vorige leveringen betaald zijn.

Artikel 4: Hoe wordt de bestelling geleverd

HDM NV. werkt samen met een aantal verschillende transporteurs. Door de grote afmetingen en gewichten leveren we meestal per vrachtwagen. Maar soms doen we ook een beroep op PostNL of BPost.

Artikel 5: Deelleveringen

Het is HDM NV. toegestaan (verkochte) zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is HDM NV. bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.